FAQ

Czy mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące programu PartnerPlusBenefit?
Tutaj znajdują się bezpośrednie odpowiedzi na ważne tematy. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit chętnie udzieli Państwu pomocy.

Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit: 022 / 51 23 913 (9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku)
Jak nadać numer PIN?

Czy zapomnieli Państwo numeru PIN?

Czy zapomnieli Państwo hasła?

W jaki sposób można wymienić punkty na nagrody?

W jaki sposób można zmienić dane osobowe i dane firmy?

W jaki sposób można zmienić rezerwację biletów-nagród?

Co należy zrobić w przypadku anulowania biletów-nagród lub podwyższenia klasy podróży?

Czy bilety-nagrody i podwyższenie klasy podróży można przenieść na osoby trzecie?

Czy punkty można przenieść na konto innego uczestnika programu?

Jak długo ważne są punkty?

Dlaczego nie przyznano żadnych punktów!

Które linie lotnicze uczestniczą w tym programie?

Czy osoby podróżujące mogą nadal zbierać mile w programie Miles&More?
Jak nadać numer PIN?
Można tworzyć własny numer PIN (Numer Identyfikacji Osobowej). W przypadku żądania informacji na temat stanu konta lub zamawiania nagrody, ze względów bezpieczeństwa należy zawsze podać swój numer PIN w Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit. W żadnym innym przypadku nie należy ujawniać tego numeru.

Powrót do spisu treści
Czy zapomnieli Państwo numeru PIN?
Prosimy skontaktować się z Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit pod numerem 022 / 51 23 913. Numer PIN zostanie wówczas usunięty i będzie można ponownie ustalić ten numer w pozycji menu „Profil“, po zalogowaniu się na stronie.

Powrót do spisu treści
Czy zapomnieli Państwo hasła?
Prosimy skontaktować się z Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit pod numerem 022 / 51 23 913. Nowe hasło tymczasowe zostanie wysłane na Państwa adres e-mail. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zmianę hasła tymczasowego w możliwie najszybszym terminie.

Powrót do spisu treści
W jaki sposób można wymienić punkty na nagrody?
Aby zamówić nagrody należy wysłać zamówienie z podanym numerem PIN do Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit na adres .

Powrót do spisu treści
W jaki sposób można zmienić dane osobowe i dane firmy?
Wszystkie dane wprowadzone podczas rejestracji można zmienić lub zaktualizować w dowolnym terminie. Wystarczy kliknąć pozycję menu „Profil“ po zalogowaniu się na stronie.

Powrót do spisu treści
W jaki sposób można zmienić rezerwację biletów-nagród?
Bilety-nagrody można wymienić bezpłatnie do 7 dni roboczych przed datą wylotu w przypadku biletu papierowego i do 3 dni roboczych przed datą wylotu w przypadku biletu elektronicznego. Opcja ta uzależniona jest od dostępności wolnych miejsc.

Powrót do spisu treści
Co należy zrobić w przypadku anulowania biletów-nagród lub podwyższenia klasy podróży?
Jeżeli firma nie może skorzystać z biletu-nagrody lub podwyższenia klasy podróży, prosimy o anulowanie tych nagród w Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit. Bilety można anulować bezpłatnie do 7 dni roboczych przed wylotem w przypadku biletów papierowych i do 3 dni roboczych przed datą wylotu w przypadku biletów elektronicznych. W przypadku anulowania biletu-nagrody lub podwyższenia klasy podróży po tym terminie, punkty nie zostaną naliczone ponownie. W przypadku anulowania biletu-nagrody lub podwyższenia klasy podróży, nie gwarantujemy dostępności pierwotnego lotu lub pierwotnej klasy rezerwacji.

Powrót do spisu treści
Czy bilety-nagrody i podwyższenie klasy podróży można przenieść na osoby trzecie?
Nagrody w postaci biletów lotniczych będą wystawiane i rezerwowane zgodnie z Państwa instrukcjami.

Powrót do spisu treści
Czy punkty można przenieść na konto innego uczestnika programu?
Przyznanych punktów Benefit nie można przenosić na konta innych uczestników.

Powrót do spisu treści
Jak długo ważne są punkty?
Punkty są ważne przez 36 miesięcy od daty realizacji danego odcinka podróży. Informacje na temat aktualnego stanu konta i daty wygaśnięcia punktów można znaleźć w zakładce "Moje konto". Po zakończeniu okresu ważności, punkty wygasają nieodwołalnie.

Powrót do spisu treści
Dlaczego nie przyznano żadnych punktów!
Należy pamiętać, że punkty przysługują wyłącznie za klasę pierwszą, klasę biznes i wybrane klasy ekonomiczne. Zestawienie klas rezerwacyjnych z podziałem na linie lotnicze można znaleźć w zakładce "Konto" / "Zbieraj punkty".
Punkty przyznawane są wyłącznie za loty obsługiwane przez uczestniczące w programie linie lotnicze. Ponadto, należy pamiętać, że punkty można uzyskać wyłącznie za bilety zakupione w Polsce.

Powrót do spisu treści
Które linie lotnicze uczestniczą w tym programie?
Jeżeli nie są Państwo zalogowani, zestawienie linii lotniczych znajduje się w zakładce „Partnerzy“, w górnej części strony
Jeżeli są Państwo zalogowani, zestawienie linii lotniczych znajduje się w zakładce "Program" / „Partnerzy”.

Powrót do spisu treści
Czy osoby podróżujące mogą nadal zbierać mile w programie Miles&More?
Członkowie jakiegokolwiek Programu Star Alliance dla osób często podróżujących samolotem mogą jednocześnie i niezależnie korzystać z tych programów i zbierać mile.

Powrót do spisu treści
Linie partnerskie

Partnerzy