Εκτύπωση

Lufthansa German Airlines
Lufthansa Base, D-60546 Frankfurt/M.
Tel: 069/69 60
Fax: 069/ 6 96 30 02
e-mail: μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του τμήματος των Συχνών Ερωτήσεων
Internet: www.lufthansa.com
Εγγραφή:
Amtsgericht Kφln HRB 2168
Αριθμός φορολογικού μητρώου:
DE 122 652 565
Executive Board:
Carsten Spohr (Chairman),
Karl Ulrich Garnadt,
Harry Hohmeister,
Simone Menne,
Dr. Bettina Volkens
Chairman of the Supervisory Board:
Wolfgang Mayrhuber
Έδρα Εταιρείας:
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Von-Gablenz-Strasse 2-6,
50679 Kφln,
Germany
Γνωστοποίηση

Η Lufthansa επαληθεύει και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της. Παρά την επιμέλεια που επιδεικνύει η Lufthansa, ενδέχεται να έχει υπάρξει αλλαγή σε ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές. Η Lufthansa δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ούτε παρέχει οιανδήποτε εγγύηση ότι οι πληροφορίες είναι πάντοτε επίκαιρες, ορθές και/ή πλήρεις.

Το αυτό ισχύει επίσης και σε όλες τις υπόλοιπες ιστοτοποθεσίες που αναφέρονται μέσω διασυνδέσεων. Η Lufthansa δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοτοποθεσιών που συνδέονται μέσω της ιστοσελίδας της Lufthansa. Ορισμένες από τις πληροφορίες και προσφορές παρέχονται ανεξάρτητα από τους εταίρους μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις των εταίρων μας ισχύουν σε εκείνες τις υπηρεσίες και προσφορές, και ότι η παροχή των συνδέσμων με τις ιστοτοποθεσίες τους δεν ενέχει σύσταση ή εγγύηση εκ μέρους της Lufthansa αναφορικά με το περιεχόμενό τους. Η Lufthansa δεν υπέχει ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτά. Οι παροχείς αυτοί δεν αποτελούν εντεταλμένους αντιπροσώπους της Lufthansa.

Επιπροσθέτως δε, η Lufthansa επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υλοποιεί αλλαγές ή τροποποιήσεις στις πληροφορίες που παρέχονται.

Το περιεχόμενο και η δομή της ιστοτοποθεσίας της Lufthansa προστατεύεται από την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οιαδήποτε αναπαραγωγή πληροφοριών ή δεδομένων, ιδιαιτέρως δε η χρήση των κειμένων, τμημάτων των κειμένων ή εικόνων, απαιτεί την προτέρα έγγραφη συγκατάθεση της Lufthansa.
Συνεργαζόμενες Αεροπορικές Εταιρείες
Συνεργάτες προγράμματος Benefit